Ya rabbi! Bize kâfir ve zalimlere karşı zafer ihsan eyle!

Ya rabbi! Hakkı, şu ellerimizle tutup kaldırmayı ihsan eyle!

Bu gün bizlere güç ve kuvvet ihsan etmezsen Ya Rabbi, bu zalimler; dinini yok etmeye, davanı yeryüzünden silip atmaya, bebelerimize kadar kökümüzü kazımaya, and içmişler!

Onlara Fırsat verme!

Zalime Fırsat verme!

Fırsat verme Ya Rabb!

 

Sahibimiz sensin.

Uyandır şu ümmeti!

Dirilt kalplerimizi!

Sen ki, kadiri mutlaksın!

Kudretinle kuvvetlendir bizleri!

Sen ki züntikamsın! İntikamımızı al ya Rabbi!!

Sen ki erhamer rahiminsin! Merhametinle dertlerimize derman ol Ya Rabb!

 Bize güç ver ki; Kelime-i Tevhidi cihana haykıralım.

Bize güç ver ki; davanı çağlara taşıyalım.

Bize güç ver ki; adaletini kıt’alara yayalım.

Bize güç ver ki; zalimden hakkımızı alalım.

Güç ver Ya Rab

Güç ver Ya Rab

Güç ver Ya Rab

Bugün bizleri mağlup etme ne olur!

Bedir günü gibi,

Koru bizleri

 

O zor günlerin şahitleri,

Allah Rasulünün yiğitleri!

Bedrin şanlı şehitleri,

Şirk ordusunun karşısında, asla sarsılmadı yürekleri!

 

Peygamberin ashabı, dava arkadaşları

Çekinmeden ortaya koydular canlarını,

Kanlarıyla suladılar ümmet ağacını,

Allah’ın arslanları!

Bedrin arslanları!

İşte o zorlu günde

İman ile küfrün ilk savaşı

Allah yolunda cihad etmeyi, dünya hayatına tercih ettiler,

Bir avuç imanlı yürek, müşriklere en ağır darbeyi indirdiler.

 

Girdiğin yol karanlık mı? Işığın var, Allah var!

Düşmanın kalabalık mı? Dayanağın var, Allah var!

Ümmetin dağınık mı? Sahibin var, Allah var!

“Allah bize yeter” demenin bir başka adı: Bedir!               

Teslim ol Rabbine, ya zafere ulaş ya cennete gir!

Ve şimdi, şimdi yeni bir diriliş vaktidir!

Yeniden doğsun Bedir!

 

Doğsun artık öncüler!

Saflar ayrılsın!

Mazlumun âhı zalimden alınsın!

Şanlı bir zafer yeniden yazılsın!

 

Ey Peygamberin Nesli,

Öncü Nesil Kalk Ayağa!

Kutsal davayı omuzlamaya

İslam’ın gür sedasını cihana haykırmaya!

Ve Haykırın Dünyaya:

İSTİKBAL İSLAM’INDIR! İSTİKBAL İSLAM’INDIR! İSTİKBAL İSLAM’INDIR!…

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here