İslam’da Davetin Hükmü ve Hikmetleri

Yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de, kullarını selâmet yurduna davet eden Rabbimize hamd, hayatında her türlü davetin örneğini bizlere gösteren Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve selam olsun. İslam’a davetin...

AZİZ OLAN ALLAH’A DAYANDIK

Âlemlerin Rabbi, mazlumların sahibi, kimsesizlerin kimsesi olan Yüce Rabbimize hamd, her türlü zulme ve baskıya rağmen dik bir duruşla İslam düşmanlarına boyun eğmeyen Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salat ve selam olsun… Hak...

Karanlıkları Dağıtmak İçin Allah Rasulü’nün Davasını Yaymak

Kıtalara yaymak suretiyle bu davayı bizlere kadar ulaştıran Rabbu’l Âlemin’e sonsuz hamd olsun. Ümmetine bu şuuru vererek dinin çağlara ulaştırılmasına önderlik yapan Efendimiz, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve selam olsun. Yüce Rabbimiz kâinatı...

Allah (c.c)

“Huve Allahu’llezi Lâ İlêhe İlle Huve” “O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur.” Çünkü kâinatı “Ol” emriyle yaratan, içindeki bütün mahlûkatını rızıklandıran ve gözeten, ayrıca hayale gelen veya gelmeyen bütün üstün sıfatlara sahip olan tek...

İslam Davası ve Müslüman Gençlik

Bizleri İslam davası ile mes’ul tutan ve onunla şereflendiren Allah’a hamd, kıymetli ömrünü bu davaya adayarak bizlere kâmil bir örnek teşkil eden Rasûlüne salât ve selam olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi; tarihten bu güne...

Karanlıkları Dağıtmak İçin Allah Rasulü’nün Davasını Yaymak

Kıtalara yaymak suretiyle bu davayı bizlere kadar ulaştıran Rabbu’l Âlemin’e sonsuz hamd olsun. Ümmetine bu şuuru vererek dinin çağlara ulaştırılmasına önderlik yapan Efendimiz, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve selam olsun. Yüce Rabbimiz kâinatı...

İmtihan Günlerinde Yapılması Gerekenler

Mü’minlerin yegâne velisi, koruyucusu, merhametiyle bizleri kuşatan yüce Rabbimize hamd, sabrın ve tahammülün en büyük örneği Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve selam olsun. İnsanın yeryüzüne imtihan için gönderildiği hepimizin malumudur. Dünya...

Yahudi Neden Bu Kadar Cüretkar!

Nuruyla karanlıkları aydınlatan ve bizlere HÂDÎ sıfatıyla yollarını gösteren Rabbimize hamdolsun. Örneğimiz, önderimiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve selam olsun. Rabbimizin tayin ettiği yollardan gitmeye çalışarak hem kendi nefsinin hem de Ümmet-i...

O’nu Tanıyan Sevmez Mi? -Marifetullah-

Âlemlerin Rabbi Rahman, Rahim, Hakîm, Melik, Kuddüs, Vehhap, Aziz, Cabbar, Mütekebbir olan Yüce Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Âlemlerin Rabbi Rahman, Rahim, Hakîm, Melik, Kuddüs, Vehhap, Aziz, Cabbar, Mütekebbir olan Yüce Rabbimize sonsuz hamdler olsun.Rabbimize...

Kalbimizin Bekçisi Olmak

Kullarının maddi manevi tüm ihtiyaçlarını bilip onları karşılamak için fırsatlar yaratan Yüce Rabbimize hamd olsun. Kocaman kalbiyle, Allah yolunda her türlü cefayı yüklenip her çeşit zorluğa dayanabilmenin örneği olan Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi...

Bu Dava Bitmez

Bizleri davası ile şereflendiren Yüce Rabbimize hamd olsun. Kelime-i Tevhid Davasının önderi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e de salât ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim; diğer yazar arkadaşların da değindiği gibi bugün yozlaştırılmış en önemli kavramlardan...

Furkancı(!)lar Kimdir? Furkan Vakfı’nın Amacı Nedir?

Bu sayımızdaki yazımızın başlığını aslında biz koymadık, bugünlerde çokça sorulan sorulardan biri bu! İnsanlar merak ediyorlar; birden bire (!) bir cemaat, ortaya çıkıyor, videoları sosyal medyada çok izleniyor, takipçileri her geçen gün artıyor. Bunların...

POPÜLER İÇERİKLER