İslam Davası Ve Müslüman Kadın

Bizlere bu davayı öğreten ve onunla şereflendiren Allah’a hamd, kıymetli ömrünü bu davaya adamış olan Rasûlüne salât ve selam olsun. Ve yine Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi; tarihten bugüne bu dava uğrunda her türlü fedakârlıktan...

Başörtüsü Allah’ın Emridir

Kitabıyla bizleri şereflendiren Allah’a hamd, insanlığa rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve Selam olsun. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerîm, her konuda olduğu gibi kadınlar hakkında da rahmet içeren hükmünü bizlere...

İslam’da Davetin Hükmü ve Hikmetleri

Yüce kitabı Kur’an-ı Kerim de, kullarını selâmet yurduna davet eden Rabbimize hamd, hayatında her türlü davetin örneğini, bizlere gösteren Resulullah (s.a.v.)’a salât ve selam olsun. İslam’a davetin önemini anlamak için Allah Rasulü (s.a.v.)’nün hayatına bakmamız...

Adalet Terazisi

Geçen sayımızda Ramazan ayı münasebetiyle, insan ve toplum hayatında zekatın denge unsuru olmasını konu edinmiştik. Genel olarak bakıldığında Yüce Rabbimizin bizim için murad ettiği bütün emir ve yasakların dengeyi tesis etmek için hassas bir...

Fert ve Toplum Hayatına Zekatla Kurulan Denge

Yaratan, rızıklandıran,acziyet ve cehaletimizin şaşkınlığında başı boş bırakmayıp hayatımıza en güzel düzeni koyarak bizleri şereflendiren Yüce Rabbimize hamd’u senalar olsun. Bizlere karşı şefkat dolu yüreğiyle, gece gündüz durmadan çalışarak, ümmetin kurtuluşu için gösterdiği üstün gayret...

İslam Fıkhına Bakış

  Bizleri yaratıp, nimetleri ile rızıklandıran ve hidayet yolunu göstererek en büyük nimete erdiren Allah(c.c.)’a hamd, yaşadığı îtinalı hayatı ile hayatımızın her anına ışık tutan yüce Peygamberimize salât ve O’nu en güzel bir şekilde takip...

İslam Fıkhı’nın Kaynakları- 6

Âlemlerin Rabbi, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah’a hamd, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlüne salât ve selam olsun. Allah’ın selâmı, rahmeti, yardımı ve bereketi Allah’ın davası ve mazlum...

İslam Fıkhı’nın Kaynakları- 5

Kıyas: Alîm ve Hakîm olan Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selâm olsun. Ve yine selam bu kutsal emaneti taşıma uğrunda çalışan, okuyan, anlayan ve yaşayan tüm kardeşlerimizin üzerine olsun.

İslam Fıkhı’nın Kaynakları-4

Yüce Rabbimize hamd, her alanda önderimiz olan Rasûlü’ne salât ve selam olsun. Yine Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi, ümmetimizin kurtuluşu için mücadele eden tüm kardeşlerimizin üzerine olsun

Allah Rasûlü’nün İslam Fıkhındaki Yeri

Âlemlerin yegâne hâkimi yüce Rabbimize hamd, O’nun kıymetli elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. Allah Celle Celâluhu, boşuna yaratmadığını1 ve başıboş bırakmadığını2 bildirdiği insanoğlunu, ona en uygun...

İslam Fıkhı’nın Kaynakları-3

2- SÜNNET-İ NEBEVİYYE Nüzulünden asırlar sonrasında bile Kur’an’ı ve sünneti muhafaza ederek yollarımızı aydınlatan Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selam olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi...

İslam Fıkhı’nın Kaynakları-2

Gönderdiği kitabı ile insana yakışır bir medeniyetin temellerini atan Allah(c.c.)’a hamd, bu düstur doğrultusunda İslam medeniyetini inşa eden Rasûlü’ne salât ve selam olsun. Geçen sayımızda İslam Fıkhı’nın birinci ve...

POPÜLER İÇERİKLER