16 Aydır haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuklu bulunan Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin iddianamesi hukuki açıdan bir çok çelişkilerle doludur. Vakıf mevzuatına göre vakfın işleyişinden ve oluşacak yasal durumlardan sorumlu olmak resmi olarak vakfın yöneticisi durumundakileri bağlayıcı bir durumdur. Alparslan Kuytul Hocaefendi vakfın kurucularındandır ancak vakıfta herhangi bir resmi görevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla vakıf mevzuatı gereği sorumlu tutulması mümkün değildir. Konuyla ilgili 16 aydır cezaevinde tutulan Alparslan Hocanın tutuklu yargılandığı iddianamede yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş raporunda Alparslan Hocanın, vakıf kurucularından olmasına rağmen resmi kayıtlarda vakıf yöneticisi olarak yer almadığı için mevzuat gereği sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Söz konusu iddianamenin 50. Sayfasında yer alan VGM’nün beyanı şu şekildedir:

“ Ancak vakfın, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bulunan dosyasının tetkikinde kayıtlarına ulaşılabilen 2009-2018 yılları arası dönemde başta Alparslan Kuytul olmak üzere vakfın kurucularının vakfın yönetiminde görev yapmadığı, bundan dolayı Alparslan Kuytul örneğinde olduğu gibi fiilen vakıf yönetmesine rağmen resmi kayıtlarda yer almadığı için adı geçenin vakıf mevzuatı gereği sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı...”.

ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİNİN KONUYLA İLGİLİ SAVUNMASI:  “VGM raporlarında benim yönetimde olmadığımdan dolayı sorumlu tutulamayacağım ifade edilmektedir.”  Yargılamaya konuyapılan olaylar esnasında ACM’nin konusu olmayıp Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Eğer öyle olmasa daha önceki vakıf yötecilerinin tamamınında tutuklanması gerekirdi. Ancak vakfın kapatılması için gerekçe oluştursun diye sadece son vakıf yöneticisi olan Ali Alagöz tutuklanmıştır.

VGM teftiş raporunda “Alparslan Kuytul 1994 yılından bu yana hiçbir zaman yönetimde bulunmadığı için hiçbirşeyden sorumlu tutulamaz” derken, Hakim bey söyler misiniz, BEN NEDEN HAPİSTEYİM?

İddiânameyi hazırlayanlar bizi neyle suçlayacağını bilmiyor, bilemiyor. Çünkü öyle bir suç yok.

Bu beyana rağmen Hocaefendi’nin vakfın resmiyetteki sorumlusu gibi yargılanması ve 16 aydır tutuklu bulunması adalete ve yargıya olan inancı zayıflattığı gibi bariz bir çelişkiyi de gözler önüne sermektedir. Bu durumun izahı mümkün müdür? Madem ki sorumlu tutulamaz deniliyor o halde neden 16 aydır cezaevinde tutuluyor ve özgürlüğünden mahrum ediliyor?

Bu ve buna benzer çelişkilerle ve tutarsızlıklarla dolu  iddianâme üzerinden adaletli bir yargılama yapılamayacağı belli olduğu halde Hocaefendinin 16 aydır haksız bir şekilde tutuklu yargılanmasını kınıyor ve bu durumu halkımızın vicdanına sunuyoruz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here